Property-color

– ที่มาของคุณสมบัติที่ดีที่สุดของสีที่เราเลือก –


ในการเตรียมงานพิธีเษกสมรสระหว่างเจ้าชายวิลเลียมและ เคท มิเดลตันในกรุงลอนดอน ที่ผ่านไปเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนและทางเท้ารอบพระราชวัง Buckingham ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต (Stone mastic asphalt) ที่ผสมสีแดงชนิดเหล็กออกไซด์ (Iron oxide) Bayferrox 130 C จากบริษัท LANXESS

แอสฟัลต์คอนกรีตถูกจัดหาโดยบริษัท Eurovia Roadstone Ltd. ซึ่งอยู่ในเครือบริษัท Eurovia (SA) ซึ่งเป็นผู้ผลิตแอสฟัลต์รายใหญ่และมีสำนักงานใหญ่อยู่ในเมือง Rueil-Malmaison ใกล้กรุงปารีส

บริษัท Eurovia Roadstone Ltd. สามารถที่จะผลิตแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีความทนทานและสวยงาม โดยทางบริษัทได้มีการปรับปรุงพื้นผิวถนนและทางเดินเท้าให้มีความแตกต่างกัน แต่ก็ผสมผสานกันได้อย่างกลมกลืน สิ่งที่ท้าทายคือระยะเวลาในการดำเนินการที่มีจำกัดและไม่ส่งผลกระทบต่อพิธีการที่มีขึ้นเป็นประจำที่พระราชวัง Buckingham เช่น การผลัดเปลี่ยนเวรของทหารอังกฤษ หรือ Changing of the Guard รวมถึงการเยี่ยมชมพระราชวังของนักท่องเที่ยว
Bayferrox 130 C เป็นสารประกอบเหล็กออกไซด์สังเคราะห์ในรูปของเม็ดสีอัดซึ่งมีคุณสมบัติไหลได้อย่างอิสระ (Free-flowing) และไม่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง Bayferrox 130 C ถูกผลิตในเมือง Krefeld-Uerdingen โดยใช้กระบวนการ Laux process ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเอกลักษณ์และถูกใช้งานมาแล้วกว่า 85 ปีของบริษัท LANXESS
จากงานการปรับปรุงพื้นผิวถนนและทางเท้ารอบพระราชวัง Buckingham ทำให้บริษัท LANXESS มีโอกาสเซ็นสัญญาในการนำเม็ดสีของบริษัทไปเพิ่มสีสันให้กับแอสฟัลต์ในกรุงลอนดอนและในสหราชอาณาจักร นอกจากนั้นเม็ดสีของบริษัท LANXESS ยังเป็นสีที่คงความสดใสเป็นระยะเวลานานซึ่งจะทำให้บริเวณโดยรอบพระราชวัง Buckingham ดูสวยงามไปจนกระทั่งถึงปี 2012 ที่ลอนดอนเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโอลิมปิก

——————————————————-
iron oxide black pigment. It is delivered as powder and can be applied for the coloration of a wide variety of construction materials. Apart from that it fulfills the higher requirements necessary in the paint and coating industry. Therefore, it can also be used in many fields of application in the paint and coating industry. The product is manufactured using the Laux-process which stands for high quality and application advantages.

Comments are closed.