ภาพบรรยากาศการอบรม

ภาพ บรรยากาศ “ความรู้เบื้องต้นงานแสตมป์คอนกรีต ครั้งที่1/2554 ” วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2554

Comments are closed.